Gemeente Nissewaard

€1000,00 voor u als ondernemer

Het is voor veel ondernemers een onzekere tijd en de meeste ondernemers hebben het momenteel erg zwaar. Ondanks alle inspanningen, creativiteit en doorzettingskracht verkeren veel ondernemers in financieel zwaar weer. Op allerlei manieren proberen overheden financiële regelingen en andere maatregelen op te zetten om ondernemers te ondersteunen. Zo ook het college van Nissewaard.


De gemeenteraad van Nissewaard heeft een herstelbudget ter hoogte van € 0,5 miljoen beschikbaar gesteld voor steun aan lokale ondernemers. De uitwerking van dit budget heeft plaatsgevonden in nauw overleg met de voorzitters van de lokale ondernemersverenigingen en BIZ’en, MKB Rotterdam-Rijnmond en de Koninklijke Horeca Nederland. Zo hopen we zoveel mogelijk ondernemers te bereiken.

U kunt mogelijk ook in aanmerking komen voor €1000,00 tegemoetkoming.

Heeft u eerder gebruik gemaakt van deze regeling dan kunt u ná 1 april 2021 een nieuwe aanvraag indienen voor nieuwe gemaakte kosten.

Voor deze gehele regeling geldt dat er een plafond is gesteld. Mogelijk worden aanvragen afgewezen wanneer het totale budget is vergeven.


Hoe? Volg onderstaande stappen.

Stap 1

Op basis van een paar vragen, krijg je inzicht in de (fiscale) regelingen die mogelijk op jouw bedrijf van toepassing zijn. Het is een snelle check die leidt naar de voor jou belangrijkste regelingen. Niet alle regelingen zijn opgenomen en er blijven uitzonderingen. Zorg dat je het advies opslaat en upload in je eventuele aanvraag voor de aanvraag herstelbudget.

Stap 2

U wilt mogelijk aanspraak maken op het herstelbudget. Wij verzoeken u de volgende pagina goed door te nemen voordat u de aanvraag indient. Alleen complete aanvragen worden in behandeling genomen.

AANVRAGEN BIJDRAGE