Gemeente Nissewaard

Het herstelbudget is een extra maatregel. Dit is dus geen wettelijke voorziening en derhalve kan er dus geen recht aan het herstelbudget ontleend worden. In deze geldt dus op=op. Aanvragen worden behandeld op volgorde van indienen en volgens de gestelde criteria. Onderdeel van de aanvraag is een intakegesprek waarin de aanvraag verder getoetst wordt. Afhankelijk van de Covid-19 maatregelen is dit digitaal of fysiek. Lees de informatie hieronder zorgvuldig door voordat u de aanvraag indient. Alleen complete aanvragen worden in behandeling genomen.

 • Voorbeelden


  Voorbeelden die mogelijk in aanmerking komen voor de tegemoetkoming zijn investeringen die u heeft moeten doen door Corona. Deze moeten dus ook gedaan zijn in ‘corona-tijd’

  Voorbeelden;
  • Aanschaf hygiëne producten (handgels, spatschermen, mondkapjes)
  • Website /webwinkel
  • Om- en bijscholingskosten ten gevolgen van corona
  • Aanschaf middelen om uw winkel/pand coronaproof te maken
  • Investeringen voor de uitbreiding van uw terras (horeca)
  • Gezamenlijke flyers / folders met branche
  • Inhuur van extra personeel door corona (bijv coronamanager op terras)
  • Advieskosten i.r.t. corona van bijv uw boekhouder
  • Advies- onderzoekskosten i.r.t. corona (denk aan hygiëne-advies)
  Heeft u een situatie die hierboven niet staat beschreven neem dan contact op. Wellicht komt u tóch in aanmerking voor deze regeling.
 • Voor wie


  Het herstelbudget COVID-19 staat open voor alle ondernemers, verenigingen, ZZP’ers etc. met een hoofdvestiging op 31-03-2021 binnen de gemeente Nissewaard.
 • Voorwaarden (criteria)


  Om ervoor te zorgen dat het Herstelbudget Covid-19 op de gewenste manier wordt besteed, zijn een aantal spelregels vastgelegd. De volgende voorwaarden zijn meegegeven:
  - Het Herstelbudget Covid-19 staat open voor alle ondernemers en ZZP’ers met een hoofdvestiging op uiterlijk 31-03-2021 binnen de gemeente Nissewaard;
  - Maatregelen van de Rijksoverheid of een bank vormen voor de getroffen groepen een voorliggende voorziening. Er dient, indien mogelijk, eerst een beroep gedaan te worden op deze regelingen;
  - Aanvragers die met hun aanvraag structureel in willen spelen op de effecten van een virus als Covid-19 hebben de voorkeur bij een eventuele bijdrage. Ondernemers en verenigingen die zich niet uitsluitend richten op financiële compensatie, maar die met nieuwe kansen of initiatieven inspelen op het Corona-/toekomstbestendig maken van hun onderneming, krijgen voorrang.
 • Kosten aanvraag


  De gemeente berekent geen kosten voor uw aanvraag.
 • Meesturen 3 documenten


  geldig kvk-uitreksel – advies regelingencheck – offerte / factuur
 • Contactinformatie


  Voor vragen kunt u ons emailen op info@herstelbudgetnissewaard.nl
TERUG AANVRAGEN BIJDRAGE